Vi är glada över att kunna tillkännage att New Business Venture Fund investerar i PayAnalytics | Läs pressmeddelandet här.

Efterlevnad av regelverk
Gör intressenter och investerare nöjda
Rättvis lön som har effekt
Rekrytering och moral
Behöver ditt företag

Assistans med lönekartläggning

PayAnalytics är en programvarulösning som gör det möjligt för personalchefer att genomföra egna lönekartläggningar. Lösningen åskådliggör löneskillnader mellan demografiska grupper, ger rekommendationer om hur lönegap kan täppas till och ger vid handen hur mycket det kommer att kosta. Du får veta vem som bör få löneförhöjning och med hur mycket, samt hur detta påverkar lönegapet. Verktygen för rapportering och visualisering visar, innan beslut fattas, hur lönegapet påverkas av nyanställningar, befordringar och lönejusteringar. Mjukvaran visualiserar trenderna i lönestrukturen och åskådliggör ytterlighetsfall.

PayAnalytics lösning automatiserar processen att upptäcka diskrepanser i lön, skapar en plan för att åtgärda problemet och tillhandahåller löpande beslutshjälp för att förhindra orättvisa löneskillnader baserat på kön. Som sådan hjälper PayAnalytics lösning till att säkerställa efterlevnad av diskrimineringslagen, sparar tid för HR-chefer och analytiker och betydande kostnader för, ofta externa, konsulter.

Detta är bara ett axplock

Partners och kunder som täpper till lönegapet

PayAnalytics kan användas på både stora och små företag. Det är lätt att komma igång och mjukvaran finns i nuläget på fem språk.

    • VÍS - Insurance
    • Attentus - HR Consulting
    • Landspítali - The National University Hospital of Iceland
    • OR - Reykjavik Energy
    • Sýn - The mother company of Vodafone Iceland, Channel 2, Visir.is and more
Nödvändiga steg för att minska eller jämna ut ett lönegap
Rättvisa och kostnad

Nödvändiga steg för att minska eller jämna ut ett lönegap

PayAnalytics ger skräddarsydda rekommendationer för att täppa till lönegapet på ett så rättvist och effektivt sätt som möjligt. Vi åskådliggör vilka anställda som är orsaken till lönegapet mellan könen, och rekommenderar att de får höjd lön först. Genom att styra löneförhöjningarna så att de får störst effekt på lönegapet, kan vi täppa till detta gap på ett så rättvist och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Ger en översikt över lönestrukturen
Bättre översikt

Ger en översikt över lönestrukturen

PayAnalytics mäter och visar lönegapet mellan könen statistiskt med hjälp av regressionsanalys. Det visualiserar lönespridningen uppdelat på kön och befattning. Numeriska och grafiska presentationer av den aktuella lönestrukturen låter HR-chefer identifiera orsakerna till lönegap mellan könen, hitta avvikande löner och se hur lönerna kan justeras för att hamna närmare företagets strategiska mål.

Hur håller man lönegapet tilltäppt?
Realtidsdata

Hur håller man lönegapet tilltäppt?

PayAnalytics låter företag se lönegap och lönestruktur i realtid. Istället för att förlita sig på skriftliga rapporter som snabbt blir inaktuella, får man med PayAnalytics en ögonblicksbild av situationen i realtid. PayAnalytics låter HR-chefer utvärdera vilken effekt varje lönebeslut de fattar får på lönegapet mellan könen. PayAnalytics gör det enkelt att analysera årliga höjningar som omfattar hela företaget, lönejusteringar ad-hoc och påverkan som nyanställningar får, vilket låter företagen förhindra att lönegapet återuppstår när det väl har blivit tilltäppt.

I molnet eller egna lokaler
Säkerhet

I molnet eller egna lokaler

PayAnalytics är en molnbaserad lösning – du kan börja använda den omgående och den kommer inte att belasta din IT-avdelning. Dataskydd har högsta prioritet för PayAnalytics och vi har strikta interna processer för att se till att dina data är säkra. Som ett alternativ till vår molnlösning erbjuder vi installation på plats för kunder som vill köra PayAnalytics på helt och hållet egen infrastruktur.

Vi analyserade gamla data, vilket innebar att vi alltid tittade i backspegeln. När resultaten var klara hade mycket förändrats på företaget. Det var därför oklart hur vi skulle åtgärda det. Därför började vi leta efter en lösning som kunde visa läget i realtid och fungera som underlag för framtida lönebeslut.

PayAnalytics gör det lättare för oss att nå fram till lika lön. Vi kan nu enkelt hålla koll på våra analyser av lönegapet, och samtidigt blir lönebesluten bättre då de alltid baseras på aktuella data.

Med PayAnalytics kan vi enkelt se vad nyanställningar, löneförhöjningar och befordringar får för effekter på lönegapet. Det höjer kvaliteten på varje lönebeslut, och säkerställer att likvärdigt arbete ger lika lön, oavsett vem den anställda är.

PayAnalytics

Utmärkelser och finansiering

I april 2019 vann PayAnalytics startup-tävlingen på Wharton People Analytics Conference. PayAnalytics utsågs till segrare nationellt på Nordic Startup Awards på Island 2018 i kategorierna Bästa nykomling och Bäst genomslag socialt. PayAnalytics vann Guldägget 2016, en tävling för entreprenörer som sponsras av Icelandic Startups. PayAnalytics stöds av den isländska teknikutvecklingsfonden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om du registrerar dig på vår sändlista får du e-postutskick från PayAnalytics om våra mjukvaruuppdateringar, artiklar och allmänna nyheter om företaget.