This website requires JavaScript.

Allianz projekt för lika löner vinner det tyska priset för personalförvaltning

Artikel

Companies in Spain are now obligated to take action to ensure equal pay for work of equal value

Companies in Spain are now obligated to take action to ensure equal pay for work of equal value. DireACTIVAS, one of our partners in Spain, wrote an article (in Spanish) on the new legislation and the potential impact it will have on equality in Spain. We are happy to assist Spanish companies in fulfilling the requirements of the new legislation - and our solution is of course also in Spanish!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev tar upp ämnen som jämlik lönesättning, kompensation och förmåner, DEI (mångfald, jämlikhet och inkludering) samt lagändringar och även nyheter om vårt företag och uppdateringar av programvaran.