This website requires JavaScript.

Allianz projekt för lika löner vinner det tyska priset för personalförvaltning

Video

Why wouldn't we want equal pay? Friday Coffee Talk with Stephen Frost, founder of Included

Margrét and Henrike recently spoke with Included founder Stephen Frost during one of their Friday morning Coffee Talks.

Stephen Frost is the founder of Included

Stephen Frost is an expert when comes to diversity, inclusion and leadership. Through his company, Included, he works with clients on embedding inclusive leadership in their decision-making. Watch the full conversation below.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev tar upp ämnen som jämlik lönesättning, kompensation och förmåner, DEI (mångfald, jämlikhet och inkludering) samt lagändringar och även nyheter om vårt företag och uppdateringar av programvaran.