This website requires JavaScript.

Allianz projekt för lika löner vinner det tyska priset för personalförvaltning

Artikel

How data and analytics are essential to the process of closing pay gaps — a blog post for PRCA

In a recent blog post for PRCA PayAnalytics Co-founder and Chairman Margrét Bjarnadóttir explains in a nutshell how data and analytics are essential to the process of closing pay gaps – and keeping them closed. She explains, among other things, the two types of pay gaps most commonly mentioned in the press and the difference between the two. The blogpost also embeds a video where Margrét amongst others discusses the role of ethics and fairness when closing pay gaps. The discussion was a part of the PRCA Ethics month.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev tar upp ämnen som jämlik lönesättning, kompensation och förmåner, DEI (mångfald, jämlikhet och inkludering) samt lagändringar och även nyheter om vårt företag och uppdateringar av programvaran.