This website requires JavaScript.

Allianz projekt för lika löner vinner det tyska priset för personalförvaltning

Artikel

Using technology to achieve pay equity

"With the right tools, supported with the right data, we can bring about workplace transformation and pay equity."

In the latest issue of Dynamic Magazine, our founder Margrét shares valuable insights for leaders using data analytics or AI on their pay equity journeys.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev tar upp ämnen som jämlik lönesättning, kompensation och förmåner, DEI (mångfald, jämlikhet och inkludering) samt lagändringar och även nyheter om vårt företag och uppdateringar av programvaran.