PayAnalytics, en partner för den Universal Fair Pay Check | Läs pressmeddelandet här.

Mät, agera och var vaksam

Leverera lönerättvisa

PayAnalytics är en mjukvarulösning som gör det möjligt för HR-administratörer och konsulter att genomföra sina egna lönerevision och analyser, mäta köns- och andra demografiska skillnader i lön och erbjuda rekommendationer om hur man kan eliminera löneskillnader. Verktygen för rapportering och visualisering visar för HR-chefer hur lönegapen påverkas av nyanställningar, befordringar och lönejusteringar, och hjälper dem att förstå trender i lönestrukturen.

Mjukvaran säljs som abonnemang och det är lätt att bli kund och börja använda den. Ta kontakt genom att skicka e-post till payanalytics@payanalytics.com eller använd vårt kontaktformulär.

Få förslag

Få specifika förslag för enskila anställda på hur du kan minska eller täppa till lönegapet

Vår lösning ger rekommendationer om att höja lönen för de anställda där höjningarna gör störst nytta. PayAnalytics levererar en uppsättning höjningar som täpper till lönegapet på ett så rättvist och effektivt sätt som möjligt, med riktade höjningar till de anställda vars löner orsakar gapet. Vår lösning hjälper dig att åstadkomma en mer rättvis lönestruktur.

Håll lönegapet tilltäppt

Få löneförslag för nyanställda och anställda som får nya uppgifter

Beräkna individuella löneförslag baserat på lönemodellen och jämför med tabellerna över marknadsmässiga löner.

Få en bättre översikt

Se din lönestruktur snabbt och överskådligt

PayAnalytics tillhandahåller en grafisk presentation av lönestrukturen på ditt företag, så att du omedelbart kan hitta trender, avvikelser och orsakerna till lönegapet mellan könen. PayAnalytics ger dig detaljerade analyser så att du kan se hur lönerna fördelas inom enskilda befattningar, grupper eller arbetslag.

Dataskydd

Högsta standard på molnsäkerheten

Vi följer branschens inarbetade rutiner för att se till att hemlighålla dina data. Till exempel är anslutningen https, och hårddiskarna där data lagras är krypterade. Dessutom granskas all dataåtkomst. Om du av någon anledning väljer att sluta använda PayAnalytics tas alla dina data bort från våra system efter 30 dagar, som är den tid vi sparar säkerhetskopior.

Inbyggda instruktioner

Videohandledning och hjälp är inbyggd i programvaran

För att göra användningen av PayAnalytics så enkel och rolig som möjligt har vi inbyggda instruktioner där användarna kan läsa om hur man kommer igång, lära sig att tolka resultat och naturligtvis titta på korta videor om alla funktioner i programvaran.

Hittar du inte det du letar efter? Låt oss veta det så lägger vi till en video och gör allt för att göra programvaran mer intuitiv i framtida utgåvor.

Demografisk löneskillnadsanalys

Analys av löneskillnader på alla demografiska variabler

PayAnalytics kan köra en löneskillnadsanalys på alla demografiska variabler som din dataset kan ha, till exempel etnicitet.

Lönespann och lönefrysning

Ställ in min- och maxvärden för höjningar

I PayAnalytics kan du tillämpa lönespann och frysningar av löner. När du tillämpar lönespann ser vi till att löneförslag ligger inom den övre och nedre lönegränsen för den grupp som en anställd ingår i. Och när du tillämpar lönefrysning föreslås inga löneökningar för den gruppen anställda.

Abonnemang

Hur tecknar man ett abonnemang?

Mjukvaran säljs som abonnemang och det är lätt att bli kund och börja använda den. Ta kontakt genom att skicka e-post till payanalytics@payanalytics.com eller använd vårt kontaktformulär.

Analysera dina data

Ta enkelt reda på om lönerna är rättvisa

Kör analyser av dina lönesiffror, identifiera lönegapet och få en visuell jämförelse av de anställda. Utöver att mäta lönegapet, hjälper PayAnalytics till att kvantifiera lönekriterierna och beskriver företagets aktuella lönekriterier. PayAnalytics kompletterar din aktuella lönelista och dina HR-system.

Ha koll på kostnaderna

Analysera kostnaden för de steg som är nödvändiga för att minska eller jämna ut ett lönegap

PayAnalytics bryter ned kostnaderna för de löneförhöjningar som behövs för att täppa till lönegapet mellan könen. När HR-chefer i förväg vet vad kostnaden blir kan de planera budgeten och allokera medel i god tid.

Hitta avvikande värden

Få en bild av vilka anställda som tjänar mer eller mindre än vad modellerna säger

PayAnalytics mjukvara har verktyg som är till hjälp för att snabbt upptäcka vilka individer som har en lön som inte matchar modellen. När man hittar avvikande värden blir det enkelt att identifiera anställda vars lön kan innebära en regulatorisk risk.

Arbeta på ditt eget språk

Finns på sex språk

PayAnalytics finns på svenska, engelska, franska, Spanska, tyska och isländska.

Lönestruktur

Visa din organisations lönestruktur i en anpassningsbar rapport

Visa din organisations lönestruktur i en anpassningsbar rapport

Funktionen lönestruktur i PayAnalytics ger dig en översikt över din kompensationsstruktur.

Du kan dela upp kompensationen med en gruppvariabel som du har tillgänglig i dina data. Detta kan vara kön, jobbroll, utbildning eller antal direkta rapporter.

Du kan enkelt filtrera ner till vilken undergrupp som helst för att se lönestrukturen för den gruppen.

Du får också en demografisk fördelning av de högst betalda anställda och lönekvartiler.

Detta är en mångsidig rapportfunktion som kan anpassas efter varje användares behov.

Analys av könsmässiga löneskillnader

Stöd för män, kvinnor och icke-binära kön.

En av de vanligaste funktionerna i PayAnalytics är analys av löneskillnader mellan könen. Programvaran stöder både binära och icke-binära könsdefinitioner. Analys av löneskillnader mellan könen kan också köras på datamängder där könsinformation saknas för en grupp anställda.

Intersektionell löneskillnadsanalys

Löneskillnadsanalys vid skärningspunkten mellan demografiska variabler, såsom kön och etnicitet.

En analys kan köras på en demografisk variabel och kön samtidigt, för att analysera de korsade löneskillnaderna och få förslag för att eliminera skillnaderna.

Likhetspoäng

Välj en anställd och hitta en referensgrupp med liknande anställda

Genom att välja en anställd från din lönelista genereras en likhetspoäng för varje anställd så att du snabbt kan se vilka anställda som har liknande profiler som din målanställda.