Vi är glada över att kunna tillkännage att New Business Venture Fund investerar i PayAnalytics | Läs pressmeddelandet här.

Mät, agera och var vaksam

Leverera lönerättvisa

PayAnalytics är en mjukvarulösning som låter HR-chefer granska och analysera löner, mäta löneskillnader mellan demografiska grupper, och ta del av rekommendationer om hur lönegap kan täppas till. Verktygen för rapportering och visualisering visar för HR-chefer hur lönegapen påverkas av nyanställningar, befordringar och lönejusteringar, och hjälper dem att förstå trender i lönestrukturen.

Analysera dina data

Ta enkelt reda på om lönerna är rättvisa

Kör analyser av dina lönesiffror, identifiera lönegapet och få en visuell jämförelse av de anställda. Utöver att mäta lönegapet, hjälper PayAnalytics till att kvantifiera lönekriterierna och beskriver företagets aktuella lönekriterier. PayAnalytics kompletterar din aktuella lönelista och dina HR-system.

Få förslag

Få specifika förslag för enskila anställda på hur du kan minska eller täppa till lönegapet

Vår lösning ger rekommendationer om att höja lönen för de anställda där höjningarna gör störst nytta. PayAnalytics levererar en uppsättning höjningar som täpper till lönegapet på ett så rättvist och effektivt sätt som möjligt, med riktade höjningar till de anställda vars löner orsakar gapet. Vår lösning hjälper dig att åstadkomma en mer rättvis lönestruktur.

Ha koll på kostnaderna

Analysera kostnaden för de steg som är nödvändiga för att minska eller jämna ut ett lönegap

PayAnalytics bryter ned kostnaderna för de löneförhöjningar som behövs för att täppa till lönegapet mellan könen. När HR-chefer i förväg vet vad kostnaden blir kan de planera budgeten och allokera medel i god tid.

Håll lönegapet tilltäppt

Få löneförslag för nyanställda och anställda som får nya uppgifter

Beräkna individuella löneförslag baserat på lönemodellen och jämför med tabellerna över marknadsmässiga löner.

Få en bättre översikt

Se din lönestruktur snabbt och överskådligt

PayAnalytics tillhandahåller en grafisk presentation av lönestrukturen på ditt företag, så att du omedelbart kan hitta trender, avvikelser och orsakerna till lönegapet mellan könen. PayAnalytics ger dig detaljerade analyser så att du kan se hur lönerna fördelas inom enskilda befattningar, grupper eller arbetslag.

Arbeta på ditt eget språk

Finns på fem språk

PayAnalytics finns på svenska, engelska, franska, tyska och isländska.

Dataskydd

Högsta standard på molnsäkerheten

Vi följer branschens inarbetade rutiner för att se till att hemlighålla dina data. Till exempel är anslutningen https, och hårddiskarna där data lagras är krypterade. Dessutom granskas all dataåtkomst. Om du av någon anledning väljer att sluta använda PayAnalytics tas alla dina data bort från våra system efter 30 dagar, som är den tid vi sparar säkerhetskopior.

Anpassade lösningar

Kan installeras i företagets egna lokaler

För kunder som vill köra PayAnalytics på sin egen infrastruktur erbjuder vi installation på plats.

Abonnemang

Hur tecknar man ett abonnemang?

Mjukvaran säljs som abonnemang och det är lätt att bli kund och börja använda den. Ta kontakt genom att skicka e-post till payanalytics@payanalytics.com eller använd vårt kontaktformulär.